Wong Urip Aja Kaya Mayit!

Ana wong urip kok kaya mayit? Awake waras-wiris kok wegah tumandang gawe? Atine bungah lega kok ora gelem kumpul wong liya?

Wah, jan. Kok ya ana-ana wae ya? Ana tenan hlo wong sing yen lagi sehat ragane malah mung milih tenguk-tenguk ora preduli apa sing dadi ayahane. Mangan ora gelem masak dhewe, dibelani tuku menyang warung, nek prelu mung kari nyandhak telepon, pesen layanan delivery.

Arep adus wae dadak ngakon wong liya supaya nggodhogake banyu sapanci mung arep dienggo kungkum dhewe. Jan, alemane ora jamak. Awake seger waras nanging patrape kaya wong lara. Hla, bareng ketaman lara pilek sedina wae, sambate ngaru-ara, mbingungi lan tansaya ngrepotake wong liya. Ngono kuwi urip model sing kepiye?

Urip kok mung nggugu sakarepe dhewe?! Urip kok ora ana budidayane?! Ngono kuwi yen mengko dialoki wong liya, diunekake wong urip sing ora ngreti gunane urip, ya mesthi banjur lara atine. Yen mengko malah ana sing tegel ngaloki, “Kowe kuwi wong urip sing ora migunani!” mesthi banjur muring, ora nrima atine.

Mbok ya sing eling. Aja mung eling butuhe urip, nganti lali gunane urip!

Eling Asale Eling Baline

BijakJawa/Mbelinger Store “Cultured Style” Jl. Kebun Raya 43 Jogjakarta. Pelayanan Offline (0274) 212-7777. Pelayanan Online 081915554397 (SMS/WA), 5b638049 (BBM).

 

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*