Wang-Sinawang, Ilmu Perspektif Jawa

Yen Panjenengan nyawang gunung Lawu saka Delanggu Klaten, mesthine sing katon ya mung wewujudan memper kukusan cilik rupane klawu (abu-abu). Yen Panjenengan gelem ngetan meneh tekan Jaten Karanganyar, gununge wis bakal katon mundhak gedhe tur wernane malih biru.

Yen Panjenengan gelem mbacutake laku munggah ngetan tekan Karangpandan utawa Matesih, bakal sansaya katon ngegla yen jebulane gununge kuwi ora alus mulus. Lamat-lamat katon ana perengan sing jurange jero, ketara peteng, wernane ireng. Ana sawetara sing lemahe tanpa ana tetuwuhane, wernane soklat semu abang. Ana sing tetuwuhane ketara rungkut, wernane ijo tuwa.

Yen bisa, aja mung tekan kono. Ayo mbacutake laku tekan Tawangmangu. Hladalah. Panjenengan aja kaget. Jebulane sing katon dudu wujude wit-witan. Ing gegere gunung Lawu jebul ana pasar gedhe, ana villa pirang-pirang, ana hotel magrong-magrong, ana restoran mewah-mewah. Jan rejo tenan.

Yen isih gelem munggah, ayo nonton sesawangan sing ana ing Cemarasewu utawa Cemarakandang. Lah, jebulane ing pundhake gunung Lawu ana bakul mie instan jejer-jejer akeh tenan. Ana bakul jagung. Ana bakul stroberi. Ana bakul bensin. Ana tukang tambal ban. Wernane piye? Ya mesthi wae ora klawu kaya panyawangku saka Delanggu mau. Uga wis ora ijo tuwa kaya panyawangku saka Jaten mau. Wernane werna-werna tenan. Pirang-pirang kahanan duwe lan nggawa werna beda-beda.

Pirang-pirang werna kuwi mau kanyatan ing ngarep mripat tenanan. Dudu kasunyatan ing angen-angenku lan lamunanmu. Iki kahanane gunung Lawu sing tenan. Dudu kahanane gunung Lawu manut pangiraku lan tapsiranmu saka kadohan.

Becike aku lan Panjenengan tansah gelem rekasa mbudidaya nyatakake kahanan tinimbang mung thenguk-thenguk angon lamunan sing mung njalari wedi kangelan.

Eling Asale Eling Baline

Bijak Jawa/Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta. (0274) 212-7777. SMS/WA: 081915554397, Pin BB 5B638049.

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*