Thenguk-Thenguk Ngarep-arep Ketiban Emas Sakethuk?

Kabeh wong sing ngaku urip mesthi pengin urip sing kepenak. Mesthi pengin klakon mangan sing enak-enak. Mesthi pengin duwe papan pomahan sing bisa njalari jenak. Mesthi pengin duwe sandhangan sing pepak. Iya ta?

Jebulane, mangan kuwi dudu mung prekara luwe lan wareg. Jebulane, omah kuwi dudu mung prekara papan sing tembok lan payone brukut. Jebulane, sandhangan kuwi dudu mung prekara sasab tumrap awak sing morine wutuh. Iya ora?

Kamangka, pengin ngrasakake weteng wareg wae mawa ragad, apa maneh yen pengin ngrasakake panganan sing enak tumrap pakecapane ilat, sedhep manteb tumrap panggandane irung, lan endah nengsemake tumrap panyawange mripat. Bener ora?

Pengin duwe omah gubug wae butuh ragad, apa maneh omah gedhong sing magrong-magrong sing isen-isene pepak. Omah sing bisa njalari betah, njalari turu angler, njalari ayem, kuwi rak mesthi wae pirantine pirang-pirang. Ngono tenan apa ora?

Pengin duwe sandhangan sing wutuh wae kudu gelem cucul ragad, apa maneh pengin duwe sandhangan sing wernane apik disawang, sing bakalane alus lan kepenak nemplek neng awak, sing ana embel-embele merek kondhang sing bisa ngundhakake drajad kalungguhan. Kira-kira petunganku salah apa ora?

Yen kaya ngono akehe ragad sing kudu dicawisake kanggo nyukupi butuhe pepenginan, hla kok nyatane akeh wong sing aras-arasen tumandang? Hla kok akeh wong sing kerepe mung glundhang-glundhung ora ngreti gaweyan? Hla kok akeh wong sing senengane thenguk-thenguk sinambi ngarep-arep ketiban emas sakethuk? Apa ya wis bener yen urip cukup dilakoni kanthi sembarangan?

“Sapa ubet bakal ngliwet,” ngono kuwi unen-unene. Ayo bareng makarya. Aja nganti mung klakon nyekseni wong liya ngliwet, lan awake dhewe mung bisa ngulu ide karo ngampet.

Migunani/Mbelinger Store Jl. Kebun Raya Rejowinangun Kotagede Jogjakarta. (0274) 2127777. Customer Service Online: 081915554397 (SMS/WA), 5b638049 (BBM)

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*