Wanuh Basa

Sinau Macapat DHANDHANGGULA

Sekar Macapat DHANDHANGGULA tema: wong tani lirik/cakepan: mangsa rendheng wanci nandur pari/ kanggo nyukupi butuhe pangan/ kanggo bojo lan anake/ mangkate esuk mruput/ ora mendha senajan grimis/ sengkut anggarap sawah/ macul nggaru ngluku/ awak sayah wis narima/ pancen ngono lelabuhane wong tani/ kekadangan lan lemah//   terjemahan: musim penghujan saatnya menanam padi/ untuk memenuhi kebutuhan […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Diarani Sekti yen Kuwat Nglakoni Iki (1)

Diucapake gampang. Nanging ora saben wong kuwat nglakoni. Mula, sapa wae sing gelem lan kuwat nglakoni wis pantes diarani sekti. Sing sepisanan yaiku ngengurangi mangan. Iki lakune ora mung cukup kanthi nyuda jatah mangan sing maune sedina telung piring malih dadi mung sepiring. Uga dudu prekara sregep lan orane nglakoni pasa. Dudu mung sepele kaya […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Lakonana Patang Prekara Amrih Nggayuh Mulya

Patrap kuwi ana sing pantes lan ana sing ora pantes. Sakabehe patrap lagak lagu, tindak-tanduk, solah bawa, muna muni sing katrima dening wong liya kuwi sing diarani patrap kang pantes. Apa wae ta laku sing diarani pantes? Senajan mung sethithik bakal takbabar ing kene. Muga-muga kena kanggo andum kawruh kang migunani. 1. Sumehing pasemon: ora […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat SINOM

Sekar Macapat SINOM tema: nglipur ati lirik/cakepan: esuk-esuk lungguh sila/ ndhuwur lincak sandhing kopi/ lan sapiring tela rambat/ tur pinuju udan riris/ dhasare nedheng sedhih/ kelangan paraning kalbu/ ndremimil ngrakit tembang/ tembange wong nandhang kingkin/ kaya-kaya wis dadi pujangga anyar// terjemahan: pagi hari duduk bersila/ di atas ambin bersanding suguhan kopi/ dan sepiring ubi/ bertepatan […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat MIJIL

Sekar Macapat MIJIL tema: bebayane melik lirik/cakepan: yen saben dina kakehan melik/ marang darbeking wong/ adhakan kebrangas pikirane/ banjur suda prayitnaning batin/ iku mbebayani/ ngedohken rahayu/ terjemahan: kalau setiap hari kebanyakan rasa iri/ melihat harta milik orang lain/ akan berakibat menyakitkan pikiran/ kemudian melemah kepekaan batinnya/ itu membahayakan/ karena menjauhkan diri dari keselamatan// Ini adalah […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat MASKUMAMBANG

Sekar Macapat MASKUMAMBANG tema: tresna tulus lirik/cakepan: lamun tresna ora prelu sugih janji/ mung kudu sembada/ nindakake ingkang wajib/ sinartan legawa nrima// terjemahan: kalau mencintai maka tidak perlu banyak janji/ hanya saja harus menyatakan mau dan mampu/ mengerjakan kewajiban yang disandang/ disertai kerendahan hati dan rasa syukur// Ini adalah contoh sebait lirik tembang Macapat berpola […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat KINANTHI

Sekar Macapat KINANTHI tema: ayu lair-batin lirik/cakepan: aku duwe kanca ayu/ asale saka Kediri/ jenenge Ratna Juwita/ yen ngandika sareh ririh / nging yen tumandang trengginas/ wong sulistya lair-batin// terjemahan: aku punya teman cantik/ asalnya dari Kediri/ namanya Ratna Juwita/ lagu bicaranya lembut dan lirih/ tapi sikap bekerjanya cekatan/ sungguh wanita yang cantik luar-dalam// Ini adalah contoh sebait lirik tembang Macapat berpola KINANTHI. Aturan penulisannya adalah dalam […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat POCUNG

sekar Macapat POCUNG tema: kangen lirik/cakepan: wis seminggu suwene ora ketemu/ kangenku temenan/ kumesar rasaning ati/ yen ketemu bakal takambung telung jam// terjemahan: sudah seminggu lamanya tidak berjumpa/ rinduku sungguh membiru/ berdebar rasa hatiku/ kalau nanti bertemu akan kucium hingga tiga jam lamanya// Ini adalah contoh sebait lirik tembang Macapat berpola POCUNG. Aturan penulisannya adalah dalam sebait harus berisi empat baris; baris […]

Wanuh Basa

Sinau Macapat ASMARADANA

Sekar Macapat ASMARADANA tema: maling ati lirik (cakepan): nuding alok-alok maling/ sing dituding malah mara/ mesam-mesem dhuh manise/ pranyata maling aguna/ kok atiku kokgawa/ apa arep kanggo lawuh/ apa arep kanggo apa// terjemahan: telanjur kuteriaki maling/ yang kuteriaki malah menghampiri/ aduhai dia tersenyum manis/ oh ternyata pencuri sakti/ kenapa hatiku kau bawa/ apakah untuk jadi lauk makan/ atau untuk apa// Ini adalah contoh sebait lirik tembang Macapat berpola ASMARADANA. Aturan penulisannya […]