Jagad Carita

ADIGANG ADIGUNG ADIGUNA #2 (rampung)

Adigang mawa pralambang kewan sing diarani kidang utawa menjangan lan sabangsane. Kidang lan sabangsane duwe kabisan mlayu cukat ngluwihi kewan liyane. Kabisane kidang iki kang disilih minangka pasemon tumrap manungsa kang watake ngendelake kebat lumpate;¬†ngedir-edirake anggone rosa, cukat-trengginas kuwat mlayu adoh. Manungsa kang duwe kekuwatan, duwe wewenang, lan duwe kadigdayan, adhakan banjur suda kaprayitnane, gampang […]