Wulang-Wuruk-Pitutur

Meguru marang Kembang Seroja

Kembang seroja wae ngreti kapan wayahe kudu mekar-mekrok lan kapan wancine kudu mingkup. Kena apa aku lan Panjenengan asring ora eling kapan wancine menga ngudhari ukara lan kapan wayahe mingkem? Kulina banget, aku lan Panjenengan omong samubarang prekara tanpa petungan. Ngomong tanpa metungake wancine. Ngomong tanpa metungake papane. Sawanci-wanci ngomong. Saenggon-enggon ngomong. Sing diomongake ora […]

Srawung Wayang

Sinau Dadi Kanca sing Preduli

Ora gampang nglakoni urip kaya sing dilakoni dening Semar lan anak-anake. Dudu prekara sing entheng sanggane dadi wong sing kober migatekake butuhe wong liya ing sakiwa-tengene. Semar sing mripate rembes nanging esemane ora nate kecut kuwi gedhe lelabuhane. Dheweke tawan-tawan tangis nganti mbrebes mili luhe, nanging sing keprungu malah swara guyu lega narimane. Tangis dan […]

Jagad Carita

Samiran Seneng Kojah, Jumiran Seneng Obah

Iki crita lelakone si Samiran lan Jumiran. Kekarone nunggal wong tuwa. Nunggal ibu, nunggal bapa. Jenenge pancen meh padha. Nanging kekarone dudu bocah kembar. Samiran Anak mbarep, Jumiran anak ragil. Samiran umure luwih tuwa patang taun tinimbang Jumiran. Tumrape wong Jawa, yen duwe anak loro lanang kabeh diarani anak uger-uger lawang, klebu perangane anak sukerta. […]

Jagad Carita

Dari Jogja Menuju Banyuwangi

Hari ini, kalimat “aku seneng kowe” (aku suka kamu) sudah menjadi kata yang langka bagi telinga orang Jogja dan sekitarnya (DIY), Solo dan sekitarnya (Jateng bagian timur), apalagi di Jawa Timur, meskipun komponen pembentuknya adalah kata-kata bahasa Jawa, yang sampai hari ini menjadi bahasa komunikasi keseharian masyarakat di daerah tersebut. Apa pasalnya? Karena suara Suliana, […]

Jagad Carita

Jujur Ajur? Ah, Tenane…

Kang Tukimin, bojone Yu Tini, sing saben dina gaweyane dodolan bakso neng ngarep rumah sakit Madiun kae kondhang yen jujur omongane hlo. Nyatane ora ajur. Dheweke jujur ngandhakake yen saiki regane daging sapi larang. Saben dina prasasat regane mundhak. Mula penthol baksone Kang Tukimin saiki glindhingane cilik-cilik. Ora gedhe-gedhe meneh. Sebabe apa? Sebabe, Kang Tukimin […]

Srawung Wayang

Terpujilah Kalian yang Tekun Bekerja

Nakula dan Sadewa adalah dua kembar bersaudara, putra dari Prabu Pandhu Dewayana, seorang raja bijak, penguasa Kerajaan Astina generasi ke-empat, dengan istri ke-dua yang bernama Dewi Madrim. Sejak kecil Nakula dan Sadewa sudah menjadi yatim piatu. Keduanya, yang pada masa kecilnya bernama Pinten lan Tangsen ini, kemudian diasuh oleh ibu tirinya, Dewi Kunthi, yang juga […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ganep Ora Ijen

Panjenengan pengin mlaku ijen? Oleh wae. Ora ana sing menggak lan ngluputake. Nanging yen sing bisa mlaku mung Panjenengan dhewe, dene wong liyane kabeh ora bisa mlaku, ora kuwat mlaku, apa kira-kira Panjenengan arep nekad mbacutake laku? Ana ing endi rasa kamanungsanmu yen tega mlaku ijen kamangka liyane butuh pitulungan amrih bisa mlaku? Panjenengan pengin […]