Jagad Carita

CANDRARINI Wong Enom Negesi Tresna ing Bumi Jawa #1

gumarenggeng lir swaraning/ kombang-kombang ngingsep kembang/ ing madyaning tamansari/ asmara asmara/ asmara asmara asmara/ sewu priya sewu kenya sewu crita asmara// Kapinujon dina minggu. Wancine isih esuk. Srengenge durung nyiratake cahya panase. Ambar ndhodhog lawang kamare Ningsih. Durung nganti mbaleni ndhodhog, Ambar wis dipapag esem manise Ningsih sawise mbukak lawang kamar alon, meh tanpa nyuwara. Ambar mringis tanpa kumecap. Alise […]