Petungan Jawa

Wang-Sinawang, Ilmu Perspektif Jawa

Yen Panjenengan nyawang gunung Lawu saka Delanggu Klaten, mesthine sing katon ya mung wewujudan memper kukusan cilik rupane klawu (abu-abu). Yen Panjenengan gelem ngetan meneh tekan Jaten Karanganyar, gununge wis bakal katon mundhak gedhe tur wernane malih biru. Yen Panjenengan gelem mbacutake laku munggah ngetan tekan Karangpandan utawa Matesih, bakal sansaya katon ngegla yen jebulane […]