Sinau marang Lelakone Windi lan Hesti

Si Windi biyen kekancan raket karo si Hesti. Saiki wong loro kuwi dadi satru. Pedhot anggone kekancan. Hesti wis wegah ketemu karo Windi. Si Windi isin yen arep nemoni Hesti. Jalarane mung siji: Windi mungkir karo janjine marang Hesti. Windi sing wis dianggep sedulur sinoroh wadi dening Hesti, kadhung diprecaya dadi papan nyimpen sakabehe wadi ngenani kahanan lan lakon uripe Hesti, jebulane tegel nerak janji. Windi konangan ngudhal-udhal wadine Hesti.

Windi, embuh sengaja embuh ora, nyatane malah bungah nyritakake ireng-putih jaba-jerone Hesti marang sapa-sapa. Hesti digawe wirang dening Windi. Rasa tuluse Hesti dicidrani dening Windi. Hesti gela. Hesti cuwa. Hesti kelangan rasa precaya marang kanca.

Biyen kanca, saiki dadi mungsuh. Biyen runtang-runtung, saiki yen ketemu gapruk malah tanpa aruh-aruh. Biyen mrelokake andum kabar, saiki ora ngidhep lan emoh nungsung kabar. Kaya ngono kuwi oleh-olehane wong kekancan sing ora prayitna. Hesti kurang setiti. Windi cetha ora ngati-ati. Saiki kekarone, gelem ora gelem, kudune padha dene ngakoni rugi. Sebab, nyatane, golek kanca kuwi ora gampang kaya wong tuku empon-empon neng pasar.

Bokmenawa Panjenengan nate ngalami lelakon kaya sing takcritakake iki. Bokmenawa Panjenengan nate dadi Hesti. Bokmenawa Panjenengan nate uga dadi Windi. Ana parikan lawas sing unine “klemben-klemben, roti-roti: biyen ya biyen, saiki ya saiki”. Yen biyen Panjenengan pancen nate ngalami gela marang kanca kaya si Hesti, saiki luwih becik digawe legawa. Ora ana becike nyimpen rasa sengit-gething marang wong liya sing nganti kedawa-dawa. Yen biyen Panjenengan nate ngalami sembrana kaya tumindake Windi, saiki becike tansah ngudi pakarti ngati-ngati. Aja nganti mbaleni pokal dhemen mungkir, nyulayani janji. Nyatane, nganti saiki, wong sing senengane mungkir, kaprahe banjur kesingkir.

Produk sesuai konten: MG024, Cotton CardedSoft, Rubber Ink, Hitam-Merah-Putih, S-XXL, 50-75 ribu.

Migunani/Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta. (0274) 2127777; Customer Service Online 081915554397 (SMS/WA), 5b638049 (BBM)

adminjawa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*