Ora Bakal Butuh Topeng yen Pakartimu Wis Nyawiji karo Niyat lan Omonganmu

“Tidak akan butuh topeng jika tindakanmu sudah menyatu dengan niat dan ucapanmu”

Apa bathine rai ditutupi? Bisa wae, gara-gara nutupi rai malah dadi tuna/rugi sing etungane ora mung gedhe nanging guueedhiiii….

Apa prelune ndhelikake rai yen nyatane urip saben dina tansah butuh dianggep ana/diakui hadir, dialem becik/dipuja dan dipuji?

Awake dhewe iki pancen kadhang-kadhang lucu alias nggemesi. Saben wayah “golek rai” nanging jebulane kerep banget menyembunyikan wajah asli.

Awake dhewe, aku lan kowe, tansah gelem kemringet amrih cethane aji dhiri/harga diri. Banjur menyang endi-endi tansah pamer rai. Nanging jebulane sing dipamerake marang wong akeh kuwi dudu rai sing asli.

Seneng banget aku lan kowe ethok-ethok grapyak amrih tetep diakoni minangka wong Jawa, kamangka batinku lan batinmu satemene wegah ngajeni wong liya kanthi tumus tekan jerone ati. Malah kerep banget janjiku lan janjimu, prasetyaku lan prasetyamu jebulane mung lamis ing lathi.

Ah, tekan kapan awake dhewe iki seneng dolanan ati? Dolanan atiku dhewe. Dolanan atimu dhewe. Ngapusi nalarku dhewe. Ngapusi nalarmu dhewe. Nyelaki batinku dhewe. Nyelaki batinmu dhewe…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*