Ngrampungake Gaweyan sing Katon ing Ngarep Mata kuwi Luwih Utama

Jogan omahe dhewe reged durung disaponi kok kober timen ngrasani latar omahe tangga sing njembrung? Kena apa ora age-age nyandhak sapu banjur nyaponi lebu sing ngregedi joganmu? Kena apa luwih seneng milih lungguh jenak neng ngarepan karo nyawang lan mbiji latare tangga?

Ngene iki hlo satemene sing kadhang-kadhang ngribedi aku lan Panjenengan. Eh…, ora mung kadhang-kadhang dhing. Kepara kerep banget.

Kerep banget aku lan Panjenengan kelangan wektu kanggo ngayahi gaweyane dhewe gara-gara keladuk jenak kepenak ngurusi ayahane wong liya. Kerep banget awake dhewe nganggep entheng gaweyan sing katon neng ngarep mata. Milih ora enggal ngrampungake. Luwih milih nuruti karepe ati dadi tukang mbiji. Banjur pethitha-pethithi. Kaya pinter-pintera mikir temenan. Kaya wasis-wasisa mbiji tenanan. Banjur mikirake gaweyan sing ora katon ing ngarepe. Banjur mbiji gaweyan sing dudu kuwajibane. Banjur kepenaken ngangen-angen dhewe.

Nalika ngangen-angen kuwi mau, aku lan Panjenengan dadi lali yen ayahanku lan ayahanmu isih akeh tenan. Lali yen ayahane durung kerampungan tenan. Nanging rumangsaku lan rumangsamu kaya wis kober mikirake jagad saisine. Dumadakan aku lan Panjenengan banjur rumangsa wis dadi ampuh tenan. Rumangsa migunani tenan. Rumangsa wis tumandang, nandangi pirang-pirang gaweyan. Kamangka asline ya mung lungguh jenak neng emperan karo nyruput wedang. Kepara aku lan Panjenengan wis ora premana yen mau sing nyuguh wedang ulate wis peteng tenan, eseme wis ilang tenan.

Apa ngono kuwi kira-kira arep dibacutake dadi pakulinan?

Eling Asale Eling Baline BijakJawa Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta (0274) 212-7777. Sumangga pinarak ngraketaken kekadangan…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*