Meguru marang Kembang Seroja

Kembang seroja wae ngreti kapan wayahe kudu mekar-mekrok lan kapan wancine kudu mingkup. Kena apa aku lan Panjenengan asring ora eling kapan wancine menga ngudhari ukara lan kapan wayahe mingkem?

Kulina banget, aku lan Panjenengan omong samubarang prekara tanpa petungan. Ngomong tanpa metungake wancine. Ngomong tanpa metungake papane. Sawanci-wanci ngomong. Saenggon-enggon ngomong. Sing diomongake ora karuwan jluntrunge.

Ngomongake eleke bojo neng warung. Ngomongake eleke tangga-teparo neng warung. Ngomongake eleke kanca neng warung. Kok bisa apa-apa sing elek ing sakiwa-tengenku lan Panjenengan, kabeh malih dadi dagangan? Kok bisa warung panganan malih dadi papan kanggo adol lan kulakan wirang? Kok bisa ya, aku lan Panjenengan betah nggelar dagangan sing ambune banger-bacin? Kok bisa ya, aku lan Panjenengan kuwat ngampet tenan? Apa ambune sing nyogrok irung kuwi ora njalari muntah blokekan?

Aku lan Panjenengan beda karo kembang seroja. Aku lan Panjenengan mesthi ora gelem niru cara uripe kembang seroja. Aku lan Panjenengan milih papan panggonan urip sing resik. Aku lan Panjenengan milih kanca urip sing apik. Aku lan Panjenengan milih urip ing lingkungan sing becik. Beda banget karo seroja. Kembang seroja kae malah milih papan urip awor banyu sing ora resik. Kembang seroja kae malah milih urip awor karo jingklong, lumut, lendhut, laler, lan apa-apa sing Panjenengan mesthi jijik. Nanging nyatane kembang seroja tetep mardika. Bisa thukul ngrembaka. Ana sing rupane putih resik. Ana sing rupane kuning mening-mening. Ana sing rupane abang njambon milangoni. Gandane sedhep, ora banger, ora wengur. Yen surup mekrok-mekar-megar, mengko parak esuk pulih mingkup.

Kena apa aku lan Panjenengan isin meguru marang kembang seroja? Apa ora malah tuna yen wegah meguru marang kembang seroja? Apa alane meguru marang sing dudu manungsa? Wong nyatane, pakarti uripe kembang seroja pancen pantes diconto. Kembang seroja luwih ngreti empan-papan tinimbang aku lan Panjenengan.

Produk sesuai konten: Kode BJ058, Katun Reaktif, Rubber, S-XXXL, 110 ribu.

BijakJawa/Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta. Pelayanan Offline: (0274) 2127777. Pelayanan Online: 081915554397 (SMS/WA), 5b638049 (BBM). Pelayanan Reseller/Agen: 085292990929 (SMS/WA), 5d77d40e (BBM).

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*