Ganep Ora Ijen

Panjenengan pengin mlaku ijen? Oleh wae. Ora ana sing menggak lan ngluputake. Nanging yen sing bisa mlaku mung Panjenengan dhewe, dene wong liyane kabeh ora bisa mlaku, ora kuwat mlaku, apa kira-kira Panjenengan arep nekad mbacutake laku? Ana ing endi rasa kamanungsanmu yen tega mlaku ijen kamangka liyane butuh pitulungan amrih bisa mlaku?

Panjenengan pengin mangan ijen? Entuk wae. Ora ana sing wenang menging lan nglerokake. Nanging yen Panjenengan jebulane ya pengin wareg ijen, kuwi sing cetha kleru tenanan. Ana ing endi rasa kamanungsanmu yen tegel nyekseni wong liya kaliren kamangka Panjenengan duwe panganan sing bisa kokwenehake kanggo nyapih luwene?

Ora ana sing bakal ngaloki ala yen Panjenengan duwe karep pengin mardika. Wong nyatane kabeh pancen pengin mardika. Kabeh pengin ijen. Apa-apa ditandangi dhewe. Apa-apa pengin dirampungi dhewe. Emoh ngrepotake kancane. Emoh dirusuhi wong liya. Kuwi ora kleru. Kuwi ora ala.

Sing kleru kuwi yen nganti aku lan Panjenengan tegel nyawang wong liya rekasa ijen. Sing ala kuwi yen nganti aku lan Panjenengan tega nyekseni wong liya lara ijen tanpa pitulungan. Ana ing endi rasa kamanungsane awake dhewe?

Ganep kuwi ora ijen.

Eling Asale Eling Baline Bijak Jawa Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta (0274) 2127777. Sumangga pinarak ngraketaken kekadangan…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*