Diarani Sekti yen Kuwat Nglakoni Iki (2)

Sawise Panjenengan kasil nglakoni narima ing pandum ngenani panganan, sing kapindho lakonana nyenyuda turu.

Lakune wong nyenyuda turu ora mung betah melek wiwit sore nganti byar padhang parak esuk hlo. Yen mung ngono wae akeh sing wis kulina nglakoni, malah meh saben dina anggone nglakoni. Racake enom-enoman, apa maneh sing lanang, mesthi betah begadang ora ketang esuke banjur turu mbathang nganti awan. Kuwi dudu pakartine wong nyuda turu nanging mung salin wancine turu. Biasane turu kuwi yen wanci bengi, saiki diganti turu esuk tekan surup. Kaya ngono kuwi ora bakal sekti. Malah mung bakal ringkih ragane, ilang daya uripe.

Panjenengan kudu mbedakake kanthi cetha antarane watake wong turu karo watake wong tangi. Saiki akeh wong katone melek nanging sejatine merem. Weruh tanggane ribet duwe gawe nanging ora gelem mara tumandang rewang-rewang kuwi jenenge wong melek mripate nanging turu merem batine.

Weruh wongtuwane ribet golek asil amrih keconggah nyukupi butuhe kulawarga kok anake saben bengi mung begadang turut dalan, yen awan mbathang, kuwi jenenge wong turu lair-batine; turu nalare uga turu rasane.

Tansah maelu (preduli) marang kahanane dhewe uga kahanane wong ing sakiwa tengene kuwi sing diarani wong sekti: wong sing kuwawa nyenyuda turu. Iki sing diarani pakarti eling.

Muga-muga aku lan Panjenengan klebu perangane wong sing tansah eling.

Pisungsung saking Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta.

Sumangga pinarak mriksani saha mundhut koleksi tshirt produk Mbelinger Store

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*