Diarani Sekti yen Kuwat Nglakoni Iki (1)

Diucapake gampang. Nanging ora saben wong kuwat nglakoni. Mula, sapa wae sing gelem lan kuwat nglakoni wis pantes diarani sekti.

Sing sepisanan yaiku ngengurangi mangan. Iki lakune ora mung cukup kanthi nyuda jatah mangan sing maune sedina telung piring malih dadi mung sepiring. Uga dudu prekara sregep lan orane nglakoni pasa. Dudu mung sepele kaya lakune wong diet.

Ngengurangi mangan sing ndadekake Panjenengan pantes diarani sekti kuwi yen lakune nganti bisa lan kulina mangan saanane. Ora nguja pepenginan mangan apa-apa. Ora kesregepen nyatheti makanan favorit, ora kesenengen ngarani menu, ora dhemen maido rasane panganan, ora manuh njejaluk panganan marang liyan nuruti rasa pengen ngrasakake sing dianggep durung nate dirasakake ilate ing wektu sadurunge.

Tumrape sing kuwat nglakoni, panganan wis dudu prekara enak lan ora enak. Panganan wis malih mung prekara welas-asihe Gusti. Yen ana disyukuri, yen ora ana disranani idhep-idhep tirakat. Kuwi sing diarani laku narima. Yen kuwat nglakoni, Panjenengan pantes diarani sekti.

Pisungsung saking Mbelinger Store konjuk Panjenengan sedaya. Mugi-mugi migunani.

Mbelinger Store, Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta. Sumangga pinarak mriksani saha mundhut koleksi tshirt produk Mbelinger Store

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*