Wulang-Wuruk-Pitutur

Meguru Marang Bocah Cilik

Meguru Marang Bocah Cilik “Berguru Kepada Anak-anak” Ana wancine wong tuwa kudu legawa ngakoni yen anake kadhang kala luwih tulus tanpa pamrih amale. Ana wancine wong sing luwih tuwa umure kudu lila ngilo marang tumindake wong enom sing kerep luwih jujur omongan lan pakartine. Ana wancine aku lan Panjenengan kabeh sing pancen wis akeh angka […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Samadya, Prasaja, Prayitna

Kesusu Bisa Kleru, Alon-alon Bisa Ora Klakon “Terburu-buru Bisa Keliru, Terlalu Santai Bisa Tidak Tercapai” Memang begitulah eloknya hidup. Banyaknya keinginan mendorong kita untuk berpikir dan berbuat serba cepat. Tapi ingat! Pepatah Jawa mengingatkan “Kebat Kliwat, Ngangsa-angsa Dadi Brahala”. Seperti orang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, di saat ingin berhenti maka dia butuh acang-ancang jarak […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Gesang Ayem Tentrem

Iba endahipun bebrayan ingkang saben plethek srengenge pinurwakan esem sumringah. Saben mapag angsluping surya, sadaya sami lega-legawa kanthi ngucap “urip mung mampir ngombe”. Saben griya, saben kulawarga, ngronce cariyos bingah. Para ibu mesem marem. Para bapak sumringah gagah. Para putra tanpa cuwa. Kulawarga ayem. Bebrayan agung tentrem. Menika pancen impen. Saged tumus ing kasunyatan. Ugi […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Kaluwihane Wong Sabar

Wong Sabar Bisa Gawe Kanyatan Pait Malih Dadi Legi “Penyabar adalah ia yang mampu mengubah kenyataan pahit menjadi manis” Ketika kenyataan lebih sering tidak sesuai dengan harapan, yang kita butuhkan adalah daya tahan bersabar. Intisari sikap sabar adalah daya tahan hidup. Daya tahan hidup yang dimaksudkan adalah kemantapan lahir-batin menyongsong hari depan yang semoga diberkahi […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Nata Dhiri Amrih Migunani

Iba endahipun bebrayan ingkang saben plethek srengenge pinurwakan esem sumringah. Saben mapag angsluping surya, sadaya sami lega-legawa kanthi ngucap “urip mung mampir ngombe”. Saben griya, saben kulawarga, ngronce cariyos bingah. Para ibu mesem marem. Para bapak sumringah gagah. Para putra tanpa cuwa. Kulawarga ayem. Bebrayan agung tentrem. Menika pancen impen. Saged tumus ing kasunyatan. Ugi […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Pemimpin Sejati

“Pemimpin sejati itu tidak punya kawan, tidak punya anak, tidak memiliki saudara, juga tidak memiliki pasangan sebagai kekasih, karena hanya kebenaran dan keadilan yang dia ketahui.” Begitulah kira-kira terjemahan dari sebait tembang yang tersemat pada gambar di atas. Satu nasihat tentang prinsip kepemimpinan dari Susuhunan Paku Buwono IV yang sayang kalau diabaikan apalagi dibuang. Demi […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ajar Dadi Satriya

Dengan merujuk pada nasihat Sinuwun Paku Buwono IV yang tersemat pada gambar di atas, saya kira tidaklah salah jika kemudian kita memberanikan diri untuk memulai tindakan nyata sebagai pelaksanaan rumusan sikap kesatria. Pertama, berlaku jatmika, yaitu senantiasa menjaga tingkahlaku dengan cara mengendalikan ambisi/keinginan. Kedua, berlaku ruruh, yaitu senantiasa menjaga kerukunan di dalam pergaulan dengan cara […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Mulat Sarira Angrasa Wani

Tembung “wani” menika sajakipun sansaya kecalan teges. Kenging kangge tuladha, upaminipun ing ukara “Apa kowe wani mungsuh aku?” utawi ukara “Aku ora wani nandangi pakaryan iki”. Ing tuladha kalih ukara wau, tembung “wani” menika dipun-gayutaken kalihan kekendelan jumangkah maju. Pitakenankula: kok sampun langka tembung “wani” ingkang dipun-gayutaken kalihan kekendelan jumangkah mundur utawi kekendelan mandheg, boten […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Tajamnya Lidah Melebihi Sembilu

sajake luwih prayoga welas marang kanyatan ajine nyawa ing jaman saiki. Kaya-kaya isih aji godhong jati aking. Bebrayane manungsa tansaya mutawatiri, tansaya adoh saka kamanungsan. Ukum negara ngugemi bener lan adil, nanging akeh sing mung ngugung benere dhewe tanpa maelu dununge adil. Yen ana prekara, anggone ngrampungi jebul ora cukup mung kanthi dirembug. Dadak nganggo […]