Petungan Jawa

Watake Wong Klairan Rebo

Dina rebo angkane pitu, rupane ireng, lambange lemah, gunung, pendhita, utawa jaran. Yen kowe biyen lair dina rebo, kena dikira-kira watakmu kaya dene jaran. Apa sebabe jaran kae dienggo tumpakan? Sebab jaran kae betah luwe. Kowe sing klairanmu rebo biasane uga betah luwe. Betah ngampet. Betah rekasa. Malah kadhangkala yen disawang wong liya, wong rebo […]