Jagad Carita

Wong Urip Aja Kaya Mayit!

Ana wong urip kok kaya mayit? Awake waras-wiris kok wegah tumandang gawe? Atine bungah lega kok ora gelem kumpul wong liya? Wah, jan. Kok ya ana-ana wae ya? Ana tenan hlo wong sing yen lagi sehat ragane malah mung milih tenguk-tenguk ora preduli apa sing dadi ayahane. Mangan ora gelem masak dhewe, dibelani tuku menyang […]

Jagad Carita

Samiran Seneng Kojah, Jumiran Seneng Obah

Iki crita lelakone si Samiran lan Jumiran. Kekarone nunggal wong tuwa. Nunggal ibu, nunggal bapa. Jenenge pancen meh padha. Nanging kekarone dudu bocah kembar. Samiran Anak mbarep, Jumiran anak ragil. Samiran umure luwih tuwa patang taun tinimbang Jumiran. Tumrape wong Jawa, yen duwe anak loro lanang kabeh diarani anak uger-uger lawang, klebu perangane anak sukerta. […]

Jagad Carita

Dari Jogja Menuju Banyuwangi

Hari ini, kalimat “aku seneng kowe” (aku suka kamu) sudah menjadi kata yang langka bagi telinga orang Jogja dan sekitarnya (DIY), Solo dan sekitarnya (Jateng bagian timur), apalagi di Jawa Timur, meskipun komponen pembentuknya adalah kata-kata bahasa Jawa, yang sampai hari ini menjadi bahasa komunikasi keseharian masyarakat di daerah tersebut. Apa pasalnya? Karena suara Suliana, […]

Jagad Carita

Jujur Ajur? Ah, Tenane…

Kang Tukimin, bojone Yu Tini, sing saben dina gaweyane dodolan bakso neng ngarep rumah sakit Madiun kae kondhang yen jujur omongane hlo. Nyatane ora ajur. Dheweke jujur ngandhakake yen saiki regane daging sapi larang. Saben dina prasasat regane mundhak. Mula penthol baksone Kang Tukimin saiki glindhingane cilik-cilik. Ora gedhe-gedhe meneh. Sebabe apa? Sebabe, Kang Tukimin […]

Jagad Carita

Aku Tresna Sliramu

Tanpa mbiji mbangir lan orane irungmu, aku tresna sliramu. Tanpa mbiji kulitmu, embuh ireng embuh putih, embuh mrusuh alus embuh kasab mbengkerok, aku tresna sliramu. Tanpa mbiji dedegmu, embuh dhuwur embuh cendhak, aku tresna sliramu. Tanpa mbiji rambutmu, embuh lurus embuh kriting, aku tresna sliramu. Aku tresna sliramu sing sengkut tumandang, mangkat subuh mulih magrib, […]

Jagad Carita

Ora Bisa Urip Ijen

Saiki dina kemis. Saiki Panjenengan bokmenawa lagi pasa senen-kemis.Nglelantih dhiri amrih dadi manungsa sing ngreti tegese “prihatin”. Nggladhi raga lan rasa amrih betah ngampet hawa. Saiki dina kemis. Saiki bokmenawa ana kancaku utawa kancamu sing lagi adus kringet. Ana sing nganti mambu kecut. Mambu banger. Utawa malah mambu amis. Mesthi wae jalaran saka sregepe tumandang […]

Jagad Carita

Tansah Lembah Manah, Tan Sumelang Kasoran Dhiri

Wis jamak lumrahe yen ana suket sing kedhuwuren dedege banjur dibabadi. Dianggep nggganggu gawe. Dianggep ngalang-alangi. Dianggep Njembrung-njembrungi. Dianggep nyingup-nyingupi. Dianggep nyalahi pesthine.   Kosokbaline, yen ana suket sing mung thukul nglolor mrambat kraket karo lemah ora bakal ana sing ngajeni. Paling pol mung dianggep ana ngono wae. Paling pol sing nganggep ana ya mung […]

Jagad Carita

Bareng Nyungging Esem, Bareng Ngripta Tentrem

Bareng Nyungging Esem, Bareng Ngripta Tentrem “Bersama Melukis Senyuman, Bersama Mencipta Kedamaian” Sugeng enjing konjuk Panjenengan sedaya. Selamat mengawali kerja pada pekan yang baru. Semoga sepekan ini nanti dapat terlampaui dengan lancar, aman, tanpa gangguan. Biasanya hari senin adalah hari “enggan”. Panjenengan merasa sangat enggan melepaskan hari minggu. Panjenengan juga merasa sangat enggan menyambut awal […]

Jagad Carita

Kudu Eling Marang Kalungguhane

Dadi dhalang utawa dadi wayang ana jatahe dhewe-dhewe. Yen pinrecaya gelema nata, yen winisesa gelema ditata. “Menjadi dalang atau menjadi wayang, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. JIka dipercaya menjadi pemimpin maka hendaknya sanggup mengatur. Jika menjadi bagian dari yang terpimpin maka hendaknya bersedia diatur.” Angele wong urip pancen manggon ing rasa-rumangsa. Rumangsa luhur […]