Alaming Lelembut

Uleman Manten saka Alam Kana #4 tamat

Sing dirasani mecungul. “Jenengku Sanitya Rahayu, Pak. Sanitya Rahayu Nawungsekar,” celathune las-lasan nggenahake marang Pak Warno. Ibune mung meneng wae. Pak Warno ya meneng nanging sirahe manthuk-manthuk. “Niki artane, Pak.” Rahayu ngulungake dhuwit rong puluh ewon salembar marang Pak Warno. Dening Pak Warno dhuwite disusuki ewon patang lembar. “Mangkoke takgawane mlebu wae, Ndhuk. Kowe metu […]

Alaming Lelembut

Uleman Manten saka Alam Kana #3

Ukarane mung kandheg tekan kono. Ora dibacutake lan ora genah apa sing dipikirake. Sabanjure, sing katon, dheweke telap-telep ngrahabi roti bolu lan ngentekake wedang teh. Rampung sarapan, Bu Marsini ngresiki njeron omah. Nyulaki kursi lan meja. Mbukaki cendhela. Disulaki kacane. Banjur nyapu jogan saka mburi tekan emperan. “Dereng tindak klinik, Bu?” Krungu swarane wong wadon aruh-aruh, Bu […]

Alaming Lelembut

Mbah Sunanti Puspa Melati #2

Pancen gubuke Mbah Sunanti Puspa Melati kuwi biyene kerep didolani bocah-bocah sing padha seneng ngrungokake dongeng. Yen pinuju padhang bulan bocah-bocah padha dolanan sinambi nembang Jamuran, uga dolanan jethungan lan nembangake lelagon liyane. Saking kerepe bocah-bocah dolan mrono, nganti ndadekake pikiran lan rasa kuwatire wongtuwane. Pancen nalika semana, bocah-bocah sadhusun malih dadi ora gelem jenak anteng […]

Alaming Lelembut

Wayah Panen Sawah

Saiki ning ndeso ki wis wayae panen, parine kuning isine mentes omone ilang berkahe soko gusti peparing rejeki kang iso maregi. Topo brotoku kalah amergo kanahan dulur, arep topo terus ora kuat wetengi ngelih opo maneg keno godane mbah mangun sing mbutelke gedang goreng karo kopi nasgitel (anas egi entee) jossss tenan, wis ah tak […]

Alaming Lelembut

Mbeling iku pilihan ora enut-enutan

Wong mbeling iku orang gampang, Mbeling iku butuh kecerdasan ora waton edan amergo mikirke kahanan, nanging sinau dadi sing bener nanging ora keminter, yen salah yo wajare jenenge wong sinau kudu temenan , yen bener ora juwomo sebab ngerti yen sejatine udu dewo. Mbelinger iku pilihan ora mung kebetulan koyo wong mlaku terus kepidak jaran,bar […]

Alaming Lelembut

Penampakan Kang Tumijan

Penampakan kang Tumijan, meditasi ning pinggir sawah karo Udutan. Yen pingin melu dodolan kwi nomere, nularke kembelingan marang liyan iku luwih becik timbang nularke panu kadas kurap kutu Air. Sajake wis lerem pikire, mugo-mugo iso cepet melu ngoceh maneh ning kenene bareng sedulur mbeling sak ndonyo. Senajan mbeling nanging iseh Eling. INGAK – INGAK …. […]

Alaming Lelembut

Pandongane Kang Tumijan

Sedulur Jawambeling tak dongake sehat kabeh, gampang rejekine, cera jodhone nek keno opo ora dadi urusan dewe-dewe he he… Usaha luur usaha ojo mong ngatong tok nunggu ketiban Bojoo…. wink emoticon Iki ngono aku arep pamitan lur, wis genep 2 tahun anggonku ndobos, nggambleh, criwit kokean cangkem sak enake lan sak gelem dewe ning facebook jawambeling […]