Cah Ayu, Papan Endi sing Koktuju?

Sangretiku, keblat kuwi cacahe ana papat: wetan, kidul, kulon, lan lor. Eh, wolu dhing. Isih ana kidul-wetan, kidul-kulon, lor-kulon, lan lor-wetan. Wah, jebul malah sepuluh. Hla isih ana ngisor lan ndhuwur. Hladalah, tenan ta! Iki prekara sing wigati. Hayo, sing bener sing endi? Keblat kuwi ana papat apa wolu? Tenane hlo! Wolu apa sepuluh? Ah, tenane! Ora gojeg hlo.

Wingi ana kancaku sing kandha, “Gandheng golek slamet, keblatku manut sing takon wae. Yen sing nakoni keblate ngulon, takjawab keblatku kulon. Yen sing nakoni keblate ngetan, becike aku ngaku keblatku ya wetan. Sing penting aman.”

Piye coba? Nalare kancaku iki rak wis ora genah ta! Piye dadine yen jebule kabeh wong nalare wis malih kaya kancaku kuwi. Rak malah ruwet ta!

Ora beda karo nalika pilihan lurah kae. Yen ditakoni si A, “Sampeyan arep milih sapa?” jawabe, “Milih jagone Njenengan”. Bareng ketemu si B, diulungi atusan ewon lan ditakoni milih sapa, wangsulane wis owah.

Arep diarani ora duwe keblat, nyatane duwe. Diarani kakehan keblat, nyatane yen saben ngaku cetha keblate mung siji. Lamun disengguh bingung golek keblat, nyatane uripe ayem-ayem wae kok. Ora bingung babar pisan kok. Piye coba? Bingung dhewe ta!

Nanging ngene, yen manut penemuku, keblat kuwi dudu wetan, dudu kidul, dudu kulon, uga dudu lor. Keblat iku dudu kidul-wetan, kidul-kulon, lor-kulon, lan lor-wetan. Apa maneh ngisor utawa dhuwur.

Keblat kuwi enering pandulu. Yaiku enering pandulu sing kuwawa nglekasi laku. Tegese, keblat kuwi lair saka pamawasing netra lan batin. Pamawas agal lan alus sing kuwawa ngobahake sikil kanggo jumangkah maju nurut dalan sing tetela padhang. Dalan tumuju mring papan sing jembar kanggo nyebar winih kabecikan. Lan pepuntone nuwuhake katentreman.

Nanging kuwi penemuku dhewe. Yen Panjenengan duwe penemu sing beda, sumangga kersa.

Sing penting aku lan Panjenengan isih tetep dadi sedulur. Tansah akur wiwit uripe isih mlarat nganti tekan klakon sugih makmur. Tansah akur ing nalika pikire padhang apa dene nedhenge kuwur.

Awake dhewe pancen sedulur lan bakal tansah dadi sedulur.

Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta, 250 ke selatan dari gerbang Gembira Loka Zoo. Sumangga pinarak mundhut kaos…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*