Guyonan

Jenis2 Jomblo

Halo mblo, piye kabarmu malem minggu iki? ijeh apik to? tenangke pikirmu, ojo kesusu bunuh diri, sopo reti mengko Gusti ngijabahi udan deres ing dino setu bengi… Kenali jenis jomblomu berdasarkan aneka ria jomblo, mungkin wae cocok karo regane endok, iki jenis2 jomblo berdasarkan riset sambatan, iki hasil silikidi aneka jomblo dengan penjelasannya… 1. Jomblo […]

Wejangan

Simbok

Gedene trena simbok karo kowe, marai bingung opo karepe tresnane. Sing ngandani bok kiro nyeneni, sing nglarang bok kiro podo wae nyeneni, sing weling ijeh bok kiro nyeneni, malah bok kiro cerewete luwihi tinimbang bakul brambang towo….. Mung simbok sing sejatine wes gawe reti yen kowe iki ditresnani, sing paling biso ngarani kowe iki paling […]

Uncategorized

Tumitis tresna

Tumitise tresna kang sejati Embuh opo sing dadi kekarepane simbok, opo yo kurang2e pak’e golek rejeki? direwangi mangkat isuk mulih sore. Boyok sing dirasakne, pungkasane sare sak rampunge… Ndilalah nek omah ono mesin jahit tinggalane simbah sing iso dienggo, dadi simbok melu upayake nambah rejeki, soko katok bolonge tonggo teparo. , jare sing penting ketel […]

Asmoro

Keplengke tresno

celuk wae jenengku bunga…. bungatiyem. dudu crito karangan, nanging cerito tenanan… mung jenenge dadi kerahasiaan. biyene gede kepinginan bungatiyem arep omah2, mergo bingung lan akeh sing ngajak pacaran, nanging mung pacaran tok…. disamping kuwi, bungatiyem yen ditkaoni kapan rabine mung cengengesan, koyo gedhek ilang sundhuke….. mumet pikire, banjur bungatiyem crito karo konco2ne.. “sopo sing wani […]

Guyonan

SORE YANG ASOY

(mohon maaf bila ada kesamaan nama dalam tokoh ini.. 18+) wayah soré dhasaré udan paling cucok mimik kopi karo udut. nèk duwé.. ndilalah,, Sarimin (pak RT ning desoku), uduté entèk, kopi yo ludes.. arep ning warung tuku kopi karo udut kok yo udan.. mergo lambé rasané kecut mulané Sarimin duwé pikiran nyilih payung duwèk’é Paidi […]

Guyonan

Jenis entut berdasarkan zodiak !

1. Capricorn(22 Desember – 20 Januari) Ambune : uleng2an iso pirang2 dino ora ilang. jenise : hampir ora ono suarane, memper ban bocor…. besssss 2. Aquarius(21 Januari – 19 Februari) Ambune : mak srebel….iso marai semaput jenise : ora ono blass suarane…. pokoke ngerti2 mambu… 3. Pisces – Ikan (20 Februari – 20 Maret) ambune : basin…. […]

Nggambleh

Alih profesi

Celuk wae, jenengku Raden Bagus Sutowo, sopo sing ora kenal aku? bambangane deso sing bagus, bebas prengus wediyus dan berhati tulus…. Dadi pengacara hukum hebat ora mung embyeh2, ahli nuntut perkoro undang2. misale ono wong raine kleru melanggar undang2, iki dino tak tuntut, sesuk mlebu penjara… sopo jal dikenal sing ora dikenal poro rondo, dikagumi para gadis, […]

Takon Winangsulan

Arep Takon Apa?

Kasumanggakaken dhumateng para Sedherek mbokbilih wonten pitakenan, ngersakaken mundhut priksa ngengingi menapa kemawon ingkang wonten sambet-rapetipun kalihan kabudayan Jawi, kula purun mangsuli saha medharaken boten ketang sekedhik mligi kagem Panjenengan lumantar forum interaktif menika. Sumangga pitakenanipun dipunserat kemawon ing Comment. Kula tengga rawuhipun Panjenengan kangge sesarengan ngregengaken patembayatan Jawi ing jaman ingkang modern samenika.