Apik Bareng, Dudu Apik Dhewe

Yen pancen ngaku kanca, ayo mlaku bareng. Ayo gandhengan tangan. Ora prelu jiwit-jiwitan. Apa maneh njiwit ati nganggo omongan sing nganti njalari pingget nggaler abang tenan.

Yen aku lali gage elingna. Yen Panjenengan lali uga bakal takelingake.

Padha-padha nggadhang dadi wong apik, ayo mbudidaya dadi wong apik bebarengan. Aja banjur pengin apik dhewe.

Yen mung Panjenengan sing klakon dadi wong apik, kamangka aku sing kokanggep kancamu isih panggah dadi wong elek, apa ora malah mung bakal ngrepoti uripmu? Sumangga dipenggalih…

Eling Asale Eling Baline BijakJawa Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta (0274) 2127777. Sumangga pinarak ngraketaken kekadangan…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*